Zákaznický servis

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Volkman, IČ 75932237 se sídlem Lipník 76 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lipník 76
email: obchod@fan-shop.cz
telefon: 775 378 322
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zaezpečení počítačových úložišť.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Reklamace

Reklamace se řídí naším "Reklamačním řádem".

Reklamační postup
1. vyplňte "Reklamační protokol"
2. reklamované zboží + kopii faktury a vyplněný reklamační protokol zašlete na naší adresu

Reklamační formulář ke stažení zde: REKLAMAČNÍ PROTOKOL FAN-SHOP.CZ

ADRESA pro zasílání:
Pavel Volkman
Fan-shop.cz

Lipník 76
29443 Čachovice

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů 
U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Podrobné informace v našich obchodních podmínkách odstavec 5.

Formulář ke stažení zde: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY FAN-SHOP.CZ

Pokud chcete vrátit zboží v rámci 14denní zákonné lhůty
1. zašlete ho zpět na naší adresu
2. připojte kopii faktury a vyplněný formulář "Odstoupením od smlouvy",

ADRESA pro zasílání:
Pavel Volkman
Lipník 76
29443 Lipník

VÝMĚNA VELIKOSTI

Nejjednodušší a nejrychlejší je zboží vrátit (viz. odstavec výš) a udělat novou objednávku. Výměny neprovádíme. Máte jistotu, že požadovaná velikost je k dispozici a zboží budete mít rychleji doma. Na vrácení máte 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud nechcete vrátit peníze, můžeme vám poskytnou "kredit" v hodnotě vráceného zboží, viz:
Vrácení do 60 dnů: INFO ZDE

*****************************************************************************************

   

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 
U nás zakúpený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

Podrobné informácie v našich obchodných podmienkach odsek 5.

Formulár na stahnutie tu: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY FAN-SHOP.CZ

Pokiaľ chcete vrátiť tovar v rámci 14-dennej zákonnej lehoty
1. zašlite ho späť na našu adresu
2. pripojte kópiu faktúry a vyplnený formulár „Odstúpenie od zmluvy“

ADRESA pro zasílání:
Pavel Volkman
Lipník 76
29443 Lipník

VÝMENA VEĽKOSTI

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je tovar vrátiť (pozri odsek vyššie) a urobiť novú objednávku. Výmeny nevykonávame. Máte istotu, že požadovaná veľkosť je k dispozícii a tovar budete mať rýchlejšie doma. Na vrátenie máte 14 dní od prevzatia tovaru.

Vrátenie tovaru do 60 dní: INFO TU

Vrácení do 60 dnů

 
Vrácení od 1 do 14 dnů

- řídí se běžným vrácením viz. https://www.fan-shop.cz/zakaznicky-servis/odstoupeni-od-smlouvy-do-14-dnu/
- za vrácené zboží vám budou vráceny peníze (v případě vašeho přání, můžeme vrátit kredit pro další nákup)

Vrácení od 15 do 60 dnů

Abychom vám v této nelehké době usnadnili nakoupení dárků a zboží v předstihu, připravili jsme pro vás unikátní možnost vrácení zboží zakoupeného v našem eshopu až do 60 dnů od převzetí a bez udání důvodu.

Jak zboží vrátit a jaké jsou podmínky?

- zboží musí být vráceno na naší adresu nejpozději 60-tý den od převzetí

- platí pouze pro koncové zákazníky


- zboží musí být vráceno nepoužívané (nenošené), v původním obalu a včetně všech visaček - je tedy možné vyzkoušení, ale neodstřihovat visačky!


- za toto zboží vám bude poskytnut "SLEVOVÝ KÓD" ve stejné výši jako je hodnota vráceného zboží s platností 30 dnů

FORMULÁŘ "Vrácení do 60 DNŮ" - ZDE